Lora Men – Chai Dạng Xịt 5ml

350.000

5.1%

Lora Men Plus sử dụng cho những nam giới bị tình trạng xuất tinh sớm, dương vật bị quá nhạt cảm, không kiểm soát được khi quan hệ

Lora Men – Chai Dạng Xịt 5ml

350.000