Chai Xịt Sìn Sú Ê Đê PLus – Kéo Dài Quan Hệ Nam Giới – (Lọ 7ml)

Sìn Sú Ê Đê  Plus  Dạng Xịt

  • Không bị nóng rát khi bôi lên
  • Tiện lợi, nhỏ gọn, mang theo
  • Chỉ cần 3 – 5 giọt mỗi lần dùng, tiết kiệm
  • Bất tiện hơn khi bảo quản và sử dụng tốt