Chày Rung Đầu Xoáy, Kết Hợp Dương Vật Giả (2 đầu)

500.000

16.7%

Sử dụng Chày rung vùng kín sẽ tạo ra các xúc cảm mới lạ, hỗ trợ chị em sung lên đỉnh, mãn nguyện và bằng lòng mang đời sống tình dục của bản thân nhất.

Chày Rung Đầu Xoáy, Kết Hợp Dương Vật Giả (2 đầu)

500.000